Witaj na stronie poświęconej ewidencji pracy kierowców. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące urządzeń służących do zapisu parametrów jazdy pojazdu jakim jest tachograf. Nowej generacji tachografy cyfrowe umożliwiają zapis tych parametrów na zewnętrznych czytnikach elektronicznych. Jednym z takich czytników jest układ elektroniczny znajdujący się na karcie kierowcy. Karta kierowcy służy do zapisu oraz gromadzenia danych z tachografu. Mogą one być zapisane następnie do pamięci komputera lub wydrukowane przy pomocy wbudowanej w tachometr drukarkę  Każdy kierowca prowadzący pojazd wyposażony w takie urządzenie jest zobowiązany do posiadania oraz używania swojej karty kierowcy.

Czym jest i do czego służy karta

Karta kierowcy to dokument pozwalający na przypisanie czasu pracy oraz innych parametrów jazdy do danego kierowcy, przy użyciu cyfrowego tachografu. Każdy kierowca, prowadzący pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy, jest zobowiązany do posiadania ważnej karty kierowcy i jej właściwego używania. Użytkowanie karty kierowcy polega na jej umieszczeniu w tachografie w momencie rozpoczęcia pracy oraz wyjęciu po zakończeniu pracy. Dzięki wbudowanemu w kartę elektronicznemu chipowi tachografowi rozpoznaje danego kierowcę. Umożliwia to przypisanie danych rejestrowanych przez tachograf do konkretnego kierowcy.

WAŻNE!!!

Dnia 5 Października 2012 uległa zmianie wysokość opłaty za wydanie karty kierowcy. Dotychczasowa cena 184,5 zł (brutto) została zmniejszona do kwoty 169,74 zł (brutto – zawiera 23% podatku VAT).

Każdy kierowca jest zobowiązany do korzystania z własnej karty kierowcy i niedozwolone jest użytkowanie czyjeś karty kierowcy lub posiadanie więcej niż jedną kartę. Złamanie powyższych regulacji podlega każe do 10000 zł, na podstawie artykułu 24, paragraf 1, Ustawy o Systemie Tachografów Cyfrowych. Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) i uprawnia do jazdy na terenie Unii Europejskiej. Jest ona wydawana na okres pięciu lat; jeśli w tym czasie upłynie ważność prawa jazdy należy wraz z prawem jazdy wyrobić nową kartę. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty należy wypełnić odpowiedni formularz stwierdzający ten fakt przed rozpoczęciem jazdy oraz złożyć aplikację o wydanie duplikatu. Zazwyczaj wydanie takiego dokumentu zajmuje ok. pięciu dni roboczych.

Jazda bez karty kierowcy, w przypadku jej utraty, jest dopuszczalna w okresie do 15 dni od daty jej utraty. Wyjątkiem tutaj jest sytuacja gdy kierowca musi odstawić pojazd bo bazy i zajmuje to dłużej niż 15 dni. Wówczas jest on zobowiązany udowodnić fakt, że nie może użyć karty a jednocześnie nie jest w stanie wcześniej wrócić do bazy.

Dokumentu pełnoprawnie wydanego nie można cofnąć oznacza to, że jeśli złożony wniosek zawierał zgodne z prawda informacje oraz karta została wydana legalnie kierowca nie może zostać jej pozbawiony. Niezależnie od przewinień drogowych mogących skutkować różnymi karami, z odebraniem prawa jazdy włącznie, karta kierowcy takim restrykcjom nie podlega.

Dane zawarte na karcie

Sczytywanie danych z karty nie powoduje usunięcia danych na niej zawartych. Dane są usuwane automatycznie poprzez nadpisywanie ich nowymi danymi, a ich własnoręczne usunięcie jest niemożliwe. Dane są nadpisywane nowymi, gdy pamięć karty jest w pełni zapisana. Wówczas najstarsze dane są nadpisywane nowymi. Zazwyczaj okres czasu potrzebny do zapełnienia karty kierowcy to 28 dni. Jest on zależny od czynności wykonywanych przez kierowcę i zapisywanych na karcie. Dane z karty kierowcy należy co 21 dni sczytywać.

Zazwyczaj zajmuje się tym pracownik administracyjny firmy lub sam kierowca. Do pobierania danych z karty  wymagany jest specjalny czytnik podłączony do komputera oraz odpowiednie oprogramowanie dostarczone przez producenta. Przykładem takich czytników są urządzenia TachoBit i TachoAnalizer. Dzięki takiemu urządzeniu pobieranie informacji z karty trwa około 5 minut.

Zapisywane na karcie kierowcy dane dotyczą następujących parametrów:

  • kierowcy;
  • pojazdu;
  • czasu jazdy;
  • prędkości, pokonanej odległości i innych parametrów jazdy;
  • czynności wykonywane przez kierowcę;
  • miejsca rozpoczęcia i zakończenia danego dnia pracy;
  • usterki pojazdu;
  • stany szczególne pojazdu;
  • czynności kontrolne.

Jak wygląda karta kierowcy?

ilustracja frontu karty karty kierowcy

Karta kierowcy jest dokumentem ze zdjęciem rewers karty kierowcyzawierającym dane kierowcy, jego prawa jazdy oraz numer karty. Na odwrocie znajduje się elektroniczny chip, na którym zapisywane są dane.

Ile kosztuje?

Wydanie karty kierowcy kosztuje 169,74 zł.

Ile trwa wyrobienie karty kierowcy?

PWPW zastrzega sobie 26 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku o wydanie karty kierowcy. Zazwyczaj zajmuje to jednak około dwóch tygodni.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat ewidencjonowania oraz sposobach i środkach monitorowania czasu pracy kierowców a także innych przepisów bezpośrednio związanych z tym tematem znajdziesz na poszczególnych podstronach tej witryny.