W myśl ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących transportu drogowego kierujący pojazdami wyposażonymi w tachograf winni są posiadać ważną kartę kierowcy. Jest to dokument zawierający dane identyfikujące kierowcę a także elektroniczny instrument umożliwiający zapisywanie danych. Dzięki niej możliwe jest skuteczne przypisywanie parametrów pracy rejestrowanych przez cyfrowy tachograf do danego kierowcy. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wymagań stosowania kart kierowcy, pojazdów, w których nie jest wymagany tachograf a zatem i karta oraz tego, w jaki sposób można w Polsce zdobyć kartę.

Dokładne określenie, dla kogo jest przeznaczona karta kierowcy

Do posiadania karty zobowiązany jest każdy kierowca prowadzący na terenie Unii Europejskiej pojazdy, w których wymagane jest używanie tachografu cyfrowego. Jakie to pojazdy określa art. 3 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 wg., którego w tachograf wyposażone winny być pojazdy z przeznaczeniem do transportu drogowego osób lub mienia, które zarejestrowanie są na terenie krajów członkowskich UE. Oczywiście nie każdy pojazd z takim przeznaczeniem musi mieć tachograf, są od tego liczne wyjątki. W uproszczeniu wymagany jest on w pojazdach o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony służących do zarobkowego przewozu towarów lub osób (powyżej 9 osób włączając kierowcę).

Aby pobrać wniosek o kartę przejdź TUTAJ

WAŻNE!!!

Dnia 5 Października 2012 uległa zmianie wysokość opłaty za wydanie karty kierowcy. Dotychczasowa cena 184,5 zł (brutto) została zmniejszona do kwoty 169,74 zł (brutto – zawiera 23% podatku VAT).

Każdy kierowca jest zobowiązany do korzystania z własnej karty kierowcy i niedozwolone jest użytkowanie czyjeś karty kierowcy lub posiadanie więcej niż jedną kartę. Złamanie powyższych regulacji podlega każe do 10000 zł, na podstawie artykułu 24, paragraf 1, Ustawy o Systemie Tachografów Cyfrowych. Karta kierowcy jest wydawana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) i uprawnia do jazdy na terenie Unii Europejskiej. Jest ona wydawana na okres pięciu lat; jeśli w tym czasie upłynie ważność prawa jazdy należy wraz z prawem jazdy wyrobić nową kartę. W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty należy wypełnić odpowiedni formularz stwierdzający ten fakt przed rozpoczęciem jazdy oraz złożyć aplikację o wydanie duplikatu. Zazwyczaj wydanie takiego dokumentu zajmuje ok. pięciu dni roboczych.

Jazda bez karty kierowcy, w przypadku jej utraty, jest dopuszczalna w okresie do 15 dni od daty jej utraty. Wyjątkiem tutaj jest sytuacja gdy kierowca musi odstawić pojazd bo bazy i zajmuje to dłużej niż 15 dni. Wówczas jest on zobowiązany udowodnić fakt, że nie może użyć karty a jednocześnie nie jest w stanie wcześniej wrócić do bazy.

Dokumentu pełnoprawnie wydanego nie można cofnąć oznacza to, że jeśli złożony wniosek zawierał zgodne z prawda informacje oraz karta została wydana legalnie kierowca nie może zostać jej pozbawiony. Niezależnie od przewinień drogowych mogących skutkować różnymi karami, z odebraniem prawa jazdy włącznie, karta kierowcy takim restrykcjom nie podlega.

Dane zapisywane w pamięci karty

Na elektronicznym chipie umieszczonym na karcie zapisane są dane dotyczące samej karty oraz dane zapisane przez tachograf. Do tych pierwszych należą:

 • Numer karty oraz organ wydający;
 • Kraj, w którym została ona wydana;
 • Data wydania karty oraz jej okres ważności;
 • Imię i nazwisko kierowcy;
 • Data urodzenia kierowcy;
 • Numer prawa jazdy podany we wniosku o kartę i do którego karta jest przyporządkowana.

Dane zapisywane przez tachograf dotyczą miejsca i czasu pracy oraz parametrów związanych z typem wykonywanej aktywności, przejechanym dystansem i parametrami pojazdu.

Tachograf cyfrowy zapisuje na karcie kierowcy:

 • Kraje, w których karta była używana;
 • Numery rejestracyjne pojazdów, które kierowca prowadził;
 • Pokonany dystans;
 • Czas pracy;
 • Datę i czas ostatniej kontroli przeprowadzonej przez służby do tego uprawione;
 • Numer karty kontrolnej użytej podczas kontroli;
 • Dane dotyczące usterek karty oraz tachografu;
 • Dane zdarzeń oraz stanów szczególnych;
 • Parametry aktywności kierowcy w poszczególnych trybach, tj.:
  • Jazdy;
  • Innej pracy;
  • Postoju;
  • Gotowości;
  • Nieokreślonego (gdy karty nie ma w tachografie).

Odczyt danych

Aby odczytać dane z karty należy umieścić ją w czytniku kart chipowych. Jest kilka rodzajów takich czytników. W Polsce najpopularniejszym jest uniwersalny czytnik kart i tachografów Optac. Może to być także jeden z tańszych (ok 100zł) czytników USB (np.: USB EZmini czy EZ 100PU). W przypadku czytnika Optac, aby zgrać dane z karty należy:

 1. Przy odłączonym od komputera przewodzie USB włączyć urządzenie;
 2. Odczekać ok. 10 sekund do pełnego uruchomienia urządzenia;
 3. Włożyć kartę chipem w stronę otworu;
 4. Wcisnąć przycisk z symbolem karty, aby rozpocząć sczytywanie danych;
 5. Procesowi pobierania danych, który trwa ok. 2 minuty towarzyszyć będzie miganie zielonej diody kontrolnej;
 6. Po ukończeniu pobierania danych zielone dioda zapali się światłem ciągłym;
 7. Pobrane dane zapisane zostają w pliku .DDD

W razie niepowodzenia zapali się czerwona dioda.

Jak wygląda karta kierowcy?

Karta kierowcy jest dokumentem ze zdjęciem zawierającym na swoim awersie dane kierowcy, prawa jazdy oraz samej karty. U góry dokumentu obok jego nazwy znajduję się nazwa kraju, w którym został wydany. Po lewej stronie znajdują się flaga Europy z symbolem kraju członkowskiego gdzie karta została wydana a pod nią zdjęcie właściciela oraz pod nim kod kraju naniesiony specjalną farbą optycznie zmienną. Znajduje się tam również napis ostrzegający, że karta kierowcy nie jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz podpis posiadacza karty.

 

awers dokumentu

Awers karty kierowcy

Szczegółowe dane znajdujące się na awersie karty:

 • Nazwisko;
 • Imię (Imiona);
 • Data urodzenia;
 • Data początku okresu ważności karty;
 • Data ważności karty;
 • Podmiot wydający kartę;
 • Numer PESEL;
 • Numer prawa jazdy;
 • Numer karty;
 • Zdjęcie;
 • Podpis.
Rewers karty kierowcy

Rewers dokumentu z widocznym chipem

Na rewersie karty znajdują się godło kraju wydającego, mikro chip, legenda do danych na awersie, logo organu wytwarzającego kartę w danym kraju (w Polsce jest to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.) oraz informacje adresowe podmiotu wytwarzającego kartę, na który może ją przesłać znalazca zagubionego dokumentu.

Zabezpieczenia zawarte na dokumencie

Dokument jest zabezpieczony przed kopiowaniem przy użyciu takich technik jak:

 • Mikro tekst negatywowy – zminiaturyzowany tekst negatywowy niewidzialny gołym okiem.
 • Mikro tekst pozytywowy – zminiaturyzowany tekst pozytywowy niewidzialny gołym okiem.
 • Mikrodruk – zabezpieczenie druku wykonane z mikroskopijnych nadruków, często nieczytelnych i niedostrzegalnych gołym okiem, a widocznych dopiero w dużym powiększeniu.
 • Gilosz – drukowany ornament o skomplikowanym, regularnym wzorze złożonym z wielu krzywych (często o zmiennej grubości), stosowany, jako trudne do podrobienia tło.
 • Farba optycznie zmienna – farba zmieniająca kolor w zależności od kąta obserwacji bądź kąta padania światła.
 • Druk irysowy – stosowanie płynnych przejść barwnych przy pełnym pokryciu farby, przez co powstają wielobarwne, ciągle przejścia – irysy.

Ile kosztuje?

Wydanie karty kierowcy kosztuje 169,74 zł.

Ile trwa wyrobienie karty kierowcy?

PWPW zastrzega sobie 26 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku o wydanie karty kierowcy. Zazwyczaj zajmuje to jednak około dwóch tygodni.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat ewidencjonowania oraz sposobach i środkach monitorowania czasu pracy kierowców a także innych przepisów bezpośrednio związanych z tym tematem znajdziesz na poszczególnych podstronach tej witryny.

Podziel się tym na Facebook