Karta wypadku

Z dniem 24 sierpnia 2012 weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego karty wypadku. Karta wypadku jest formą protokołu powypadkowego sporządzanego w przypadku gdy wypadkowi uległa osoba świadcząca pracę na zasadach innych niż stosunek pracy. W przypadku takich osób karta wypadku wypełniana jest przez jeden z podmiotów wyszczególnionych przez Ministra Gospodarki i Pracy 16 września 2004…

Podziel się tym na Facebook

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

Aby dostosować polskie przepisy do unijnych w kwestii dokumentacji przerw w pracy kierowcy w dniu 31.08.2011 weszła w życie nowelizacja ustaw o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym. Zmianie uległo zwłaszcza tzw. zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Jego zakres został znacznie rozszerzony dzięki czemu ewidencja czasu pracy kierowcy stała się dużo bardziej precyzyjna. Poniżej opisana…

Karta urlopowa kierowcy

Karta urlopowa kierowcy jest dokumentem zaświadczającym o przerwie w wykonywaniu pracy zawodowego kierowcy spowodowanej m.in. urlopem. Bywa ona jednak często stosowana także w innych okolicznościach. Istotne z punktu widzenia przepisów oraz wymaganym przez organ kontrolujący jest udokumentowanie przez kierowcę tego co działo się z pojazdem przez ostatnie 28 dni oraz czy dany kierowca stosował się…

Tachograf cyfrowy

Tachograf jest urządzeniem służącym do zapisywania parametrów trasy. W zależności od rodzaju urządzenia informacje zapisywane są na papierowym dysku (tachograf analogowy) lub w pamięci elektronicznej (tachograf cyfrowy). Dane rejestrowane to m.in. Czas, prędkość, dane z karty kierowcy identyfikujące prowadzącego pojazd kierowce. Ze względu na dość dużą zawodność i problematyczność użycia tachografy analogowe są obecnie dość rzadko stosowane i stopniowo…

Karta kierowcy – wniosek

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć na dwa sposoby – tradycyjnie, wypełniając stosowny wniosek papierowy i odsyłając wraz ze stosownymi dokumentami i dowodem wpłaty na adres Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (adres poniżej), lub drogą elektroniczną – na stronie PWPW (link do strony PWPW z wnioskiem elektronicznym >>> kliknij tutaj). Pamiętać przy tym należy, że…

Świadectwo kwalifikacji kierowcy

Świadectwo kwalifikacji kierowcy jest wymaganiem niezbędnym do wykonywania pracy kierowcy zawodowego w Polsce. Jest to swojego ewenement prawniczy gdyż z jednej strony został wprowadzony w ramach przystosowywania polskich przepisów prawnych do tych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Z drugiej zaś strony żadne z państwo członkowskich UE nie wymaga od kierowców takiego dokumentu. Polski kierowca może…

Karta kierowcy – WZÓR

Poniżej znajduje się wzór karty kierowcy – koniecznego dokumentu a także narzędzia każdego zawodowego kierowcy. Frontowa jej część opatrzona jest zdjęciem, oraz danymi kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, numer prawa jazdy oraz PESEL). Znajdują się tam także dane na temat tego od kiedy do kiedy karta kierowcy jest ważna, jaki organ ją wydał oraz numer…

Pobierz wniosek

Aby pobrać wniosek kliknij w poniższy link a wyświetli się dokument w formacie PDF. Wniosek ten należy wydrukować a następnie wypełnić i wysłać na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) ul. Karczunkowska 30 02-871 Warszawa Pobierz wniosek Można też wypełnić wniosek w formie elektronicznej a następnie wydrukować go i wysłać. Poniżej znajduje się…

Karta kontrolna

Karta kontrolna umożliwia osobie przeprowadzającej kontrolę odczyt danych z tachografu oraz karty kierowcy. Przy użyciu karty kontrolnej możliwy jest wgląd w dane, ich kopiowanie oraz drukowanie. Kartę kontrolna wydaję PWPW na wniosek dowódców lub kierowników organów uprawionych do kontroli urządzeń tachometrycznych.

Karta warsztatowa

Karta warsztatowa, podobnie jak karta kierowcy jest kartą imienną opatrzona zdjęciem. Jest ona używana przez technika do kalibracji nowo instalowanego tachometru oraz do prac serwisowych przy tachometrach. Umożliwia ona m.in. kopiowanie danych zapisanych w tachometrze. Cechą szczególną karty warsztatowej jest zabezpieczenie jej kodem PIN. Wpisanie kodu jest niezbędne do rozpoczęcia pracy przez technika. Pięciokrotne błędne wpisanie kodu…