Karta kierowcy – wniosek

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć na dwa sposoby – tradycyjnie, wypełniając stosowny wniosek papierowy i odsyłając wraz ze stosownymi dokumentami i dowodem wpłaty na adres Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (adres poniżej), lub drogą elektroniczną – na stronie PWPW (link do strony PWPW z wnioskiem elektronicznym >>> kliknij tutaj). Pamiętać przy tym należy, że opłatę musi uiścić osoba składająca wniosek, nie pracodawca (pracodawca może zwrócić kierowcy koszty ale nie może za niego zapłacić). Po tym jak kierowca złoży wniosek o kartę kierowcy rozpoczyna się procedura jego realizacji, którą można śledzić na stronie PWPW.

Po złożeniu wniosku czas oczekiwania na jej wydanie to zazwyczaj około dwóch tygodni jednak ten czas się waha w zależności od ilości przerabianych przez PWPW wniosków. Czas do którego PWPW się zobowiązuje to 26 dni roboczych. Jeśli wniosek o kartę kierowcy jest niepoprawnie wypełniony zostanie on odesłany i należy go poprawić. Nie jest pobierana opłata za ponowne rozpatrzenie wniosku, który został wysłany do korekty, pod warunkiem, że zostanie on skorygowany w terminie 21 dni.

Adres do składania wniosków o kartę kierowcy:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.)
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa

Składanie wniosku o wydanie duplikatu karty kierowcy

Jeżeli karta kierowcy została utracona w wyniku np. zagubienia, zniszczenia lub kradzieży należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej. Problemem może się okazać fakt, że w formularzu należy podać numer „starej” karty. Numer ten można zdobyć dzwoniąc do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zostaniemy poproszeni o podanie swojego numeru PESEL w celach identyfikacyjnych i otrzymamy numer aktualnej karty kierowcy.

Podziel się tym na Facebook