Karta kierowcy – WZÓR

Poniżej znajduje się wzór karty kierowcy – koniecznego dokumentu a także narzędzia każdego zawodowego kierowcy. Frontowa jej część opatrzona jest zdjęciem, oraz danymi kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, numer prawa jazdy oraz PESEL). Znajdują się tam także dane na temat tego od kiedy do kiedy karta kierowcy jest ważna, jaki organ ją wydał oraz numer samej karty. Aby karta była ważna winna być podpisana przez jej użytkownika. Na frontowej części znajduje się ponadto hologram zabezpieczający dokument.

Wzór karty kierowcy – rewers

Na odwrocie karty kierowcy znajduje się objaśnienie danych zawartych na jej froncie, godło Rzeczpospolitej Polskiej oraz elektroniczny chip na którym są przechowywane informacje.

Poniżej wzór frontu i rewersu karty kierowcy:

karta kierowcy wzór front

Karta kierowcy wzór – front

karta kierowcy wzór rewers

Rewers wzoru karty kierowcy

Podziel się tym na Facebook