Zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy

Zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy jest dokumentem wprowadzonym w życie na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.). Celem wprowadzonych regulacji było ujednolicenie polskich i unijnych przepisów w zakresie kształcenia kierowców. Ustawa ta przewidywała konieczność posiadania zaświadczenia o zatrudnieniu przez kierowcę prowadzącego pojazd powyżej 3,5t oraz pojazd przeznaczony do transportu 9-ciu osób (wraz z kierowcą). Oprócz tego kierujący miał posiadać także: kartę informacyjna kierowcy, kartę ewidencyjną pojazdu, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań medycznych do prowadzenia pojazdów, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych, zaświadczenia o ukończeniu wymaganych kursów doszkalających.

Czy zaświadczenie poświadczające zatrudnienie kierowcy jest nadal konieczne?
Wielu prawników jest przekonanych, że zmiany w prawie transportowym z początku 2007 roku zniosły konieczność posiadania takowego zaświadczenia. Zmiany te wniosła ustawa z 17 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 235, poz. 1701) znosząca moc prawną ustawy z 2001 i nie ustanawiająca jej odpowiednika.

Dane zawarte na zaświadczeniu

Na zaświadczeniu poświadczającym zatrudnienie powinny znajdować się następujące dane:

  • imię i nazwisko kierowcy;
  • PESEL kierowcy;
  • kategoria prawa jazdy i numer dokumentu;
  • imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa w którym zatrudniony jest kierowca;
  • adres siedziby firmy/przedsiębiorcy;
  • data ważności badań lekarskich kierowcy;
  • data ważności orzeczenia psychologicznego;
  • numer zaswiadczenia o ukończeniu kursów doszkalających;

Zaświadczenie takie powinno ponadto być podpisane przez pracodawcę.

Podziel się tym na Facebook